Du kan ansöka om forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för personlig användning för längre forskningsarbete.

National-

bibliotekets forskarplatser

Du kan ansöka om att få boka följande forskarplatser i Nationalbiblioteket:

 • Södra salens forskarplatser (20 platser)
 • Slaviska bibliotekets (Slavicas) forskarplatser (4 platser)
 • Norra salens forskarhyllor (20 hyllor)
 • Rotundans större förvaringsskåp (4 skåp)
 • Rotundans mindre förvaringsskåp (12 skåp)

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen – är avgiftsfria.

Vem kan ansöka om en forskarplats och hur går det till?

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen är öppna för alla. När platser beviljas beaktas:

 • Behovet att använda Nationalbibliotekets materialsamlingar (särskilt läsesalslån)
 • Forskarens arbetsrumssituation
 • Forskarplatsens användning per vecka

Forskarplatserna kan ansökas två gånger varje år, i november-december och i maj. Platserna beviljas antingen för ett kalenderår (bara i november-december) eller för ett halvt år. Förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen beviljas för hela året.

I november-december 2019 är ansöksningtiden 18.11.–8.12.

Ansökningsobjekt för ansökningsperioden november-december 2019:

 • Södra salens forskarplatser, 12 månader (1.1.–31.12.2020), 10 platser
 • Södra salens forskarplatser, 6 månader (1.1.–30.6.2020), 10 platser
 • Slaviska bibliotekets (Slavicas) forskarplatser, 12 månader (1.1.–31.12.2020), 2 platser
 • Slaviska bibliotekets (Slavicas) forskarplatser, 6 månader (1.1.–30.6.2020), 2 platser
 • Norra salens hyllor, 12 månader (1.1.–31.12.2020), 20 hyllor
 • Rotundans större förvaringsskåp, 12 månader (1.1.–31.12.2020), 4 skåp
 • Rotundans mindre förvaringsskåp, 12 månader (1.1.–31.12.2020), 12 skåp

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen kan sökas med e-blankett fram till 8.12.2019. De som får platser meddelas senast 17.12.2019.

För information om platser som blivit lediga mitt under perioden och för ytterligare information kan du kontakta vår kundtjänst (kk-palvelu(at)helsinki.fi):

Bibliotekets kundtjänst
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 23196

Mer information om kundtjänsten.

  För vilken typ av arbete lämpar sig forskarplatserna​?

  Forskarplatserna är uppdelade i fem grupper efter läge och användningssyfte.

  Södra salens forskarplatser

  Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av Nationalbibliotekets humanitiska samlings läsesalslån. Materialet expedieras till Södra salen till forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

  Alla som har fått en forskarplats har tillgång till cirka 2 hyllmeter och ett flyttbart skåp för eget material. Utöver de reserverade forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

  Slaviska bibliotekets forskarplatser

  Platserna är avsedda särskilt för de som använder läsesalslån från Slaviska biblioteket och den öppna samlingen. Låsbara skåp ingår, och dessutom går det att förvara läsesalslån på skrivbordet och på hyllorna.

  Norra salens hyllor

  I forskarhyllan finns ett cirka 80 cm brett utrymme för läsesalslån. Eget material kan förvaras i hyllan under hela perioden. Det är på forskarens ansvar att förnya läsesalslånen. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllan. Till salen levereras inte material från Fennica- eller specialsamlingarna.

  Rotundans forskarvagnar

  Rotundans låsbara forskarvagnar lämpar sig för lagring av eget material och egna tillbehör. I vagnarna kan man inte förvara läsesalslån eller material från den öppna samlingen.