Du kan ansöka om personlig användning av forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för längre forskningsarbete.

Nationalbibliotekets forskarplatser

Du kan ansöka om att få boka följande forskarplatser i Nationalbiblioteket:

 • Södra salens forskarplatser (20 platser)
 • Norra salens forskarhyllor (20 hyllor)
 • Rotundans forskarvagnar (4 vagnar)
 • Slaviska bibliotekets (Slavicas) forskarplatser (4 platser)

Forskarplatserna, forskarvagnarna och forskarhyllorna är avgiftsfria.

Vem kan ansöka om en forskarplats och hur går det till?

Forskarplatserna är öppna för alla. När platser beviljas beaktas:

 • Behovet att använda Nationalbibliotekets materialsamlingar (särskilt läsesalslån)
 • Forskarens arbetsrumssituation
 • Forskarplatsens användning per vecka

Forskarplatserna kan ansökas två gånger varje år, i november-december och i maj. Platserna beviljas antingen för ett kalenderår (bara i november-december) eller för ett halvt år.

I maj 2019 är ansöksningtiden 14.–31.5. Följande platser kan ansökas:

 • Södra salens forskarplatser (10 platser)
 • Norra salens forskarhyllor (20 hyllor)
 • Slaviska bibliotekets (Slavicas) forskarplatser (2 platser)

Du ska ansöka med en e-blankett senast 31.5.2019. De som får platser meddelas senast 14.6.2019. I maj 2019 beviljas alla platser för tiden 1.7.–31.12.2019.

För information om platser som blivit lediga mitt under perioden och för ytterligare information kan du kontakta vår kundtjänst (kk-palvelu(at)helsinki.fi):

Bibliotekets kundtjänst
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 23196

Mer information om kundtjänsten.

  För vilken typ av arbete lämpar sig forskarplatserna​?

  Forskarplatserna är uppdelade i fyra grupper efter läge och användningssyfte.

  Södra salens forskarplatser

  Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av material i Nationalbibliotekets vetenskapliga samling med enbart läsesalslån. Materialet expedieras till salen till forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

  Alla som har fått en forskarplats har tillgång till cirka 2 hyllmeter och ett flyttbart skåp för eget material. Utöver de bokningsbara forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

  Norra salens forskarhyllor

  I forskarhyllan finns ett cirka 80 cm brett utrymme för läsesalslån och eget material som kan förvaras i hyllan under hela perioden. Det är på forskaren ansvar att förnya läsesalslånen. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllan. Till salen levereras inte material från Fennica- eller specialsamlingarna.

  Rotundans forskarvagnar

  Rotundans låsbara forskarvagnar lämpar sig för lagring av eget material och egna tillbehör. I vagnarna kan man inte förvara läsesalslån eller material från den öppna samlingen.

  Slaviska bibliotekets forskarplatser

  Platserna är avsedda särskilt för läsesalslån från Slaviska biblioteket och för dem som använder den öppna samlingen. Låsbara hurtsar ingår, och dessutom går det att förvara läsesalslån på skrivbordet och i hyllorna.