Du kan ansöka om personlig användning av forskarlokaler för längre forskningsarbete.

På Nationalbiblioteket kan du boka följande forskarplatser:

 • Södra salens forskarplatser (20 platser)
 • Norra salens forskarhyllor (c. 20 hyllor)
 • Slaviska bibliotekets forskarplatser (4 platser)

Forskarplatserna och -hyllorna är gratis.

Vem kan ansöka om forskarplats och hur går det till?

Forskarplatserna är öppna för alla. Följande beaktas när platserna beviljas:

 • Användningsbehov av Nationalbibliotekets material (särskilt läsesalslån)
 • Forskarens arbetsrumssituation
 • Forskarplatsens användningsvolym per vecka

Ansökningar om forskarplatser sker varje halvår – i maj och november-december. Undantaget är forskarplatserna på Slaviska biblioteket som beviljas för kortare perioder under vår- och höstterminerna. Under sommarperioden beviljas dessa platser i främsta rummet för utländska forskare och ansökan sker genom att du kontaktar rådgivningen på Slaviska biblioteket. Du kan bli beviljad en forskarplats eller -hylla för ett halvår år gången.

Ansökan sker med ett e-formulär. Ansökningstiden 2018 går ut 15.5.2018 och de som beviljats en forskarplats informeras senast 25.6.2018.

Information om platser som har blivit lediga mitt under perioden samt övriga upplysningar om forskarplatserna fås av kundtjänst.

Bibliotekets kundtjänst
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 23196

Mer information om kundtjänsten.

  För vilken typ av arbete lämpar sig de olika forskarlokalerna?

  De bokningsbara forskarlokalerna är uppdelade i tre grupper efter plats och användningssyfte.

  Södra salens forskarplatser

  Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av material i Nationalbibliotekets vetenskapliga samling med enbart läsesalslån. Det här materialet expedieras till salen i forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

  Alla de som har fått forskarplatser har 2 meter hyllutrymme och ett flyttbart skåp där man kan förvara sina egna saker till sitt förfogande. Utöver de bokningsbara forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

  Norra salens forskarhyllor

  I forskarhyllan får man plats med läsesalslån med cirka 80 cm bredd och eget material som kan förvaras i hyllan under hela perioden. Forskaren ansvarar för förnyande av lån av läsesalsmaterial. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllorna.

  Slaviska bibliotekets forskarplatser

  Slaviska bibliotekets platser är särskilt avsedda för läsesalslån från Slaviska biblioteket och de som använder den öppna samlingen. I forskarplatserna ingår låsbara hurtsar. Dessutom har man möjlighet att förvara läsesalslån på skrivbordet och i hyllorna.