Du kan ansöka om personlig användning av forskarlokaler för längre forskningsarbete.

På Nationalbiblioteket kan du boka följande forskarplatser:

 • Södra salens forskarplatser (20 platser)
 • Fennica-salens forskarplatser (4 platser)
 • Fennica-salens forskarhyllor (30 hyllor)
 • Slaviska bibliotekets forskarplatser (4 platser)

Forskarplatserna och -hyllorna är gratis.

Vem kan ansöka om forskarplats och hur går det till?

Forskarplatserna är öppna för alla. Följande beaktas när platserna beviljas:

 • Användningsbehov av Nationalbibliotekets material (särskilt läsesalslån)
 • Forskarens arbetsrumssituation
 • Forskarplatsens användningsvolym per vecka

Ansökningar om forskarplatser sker varje halvår – i maj och november. Undantaget är forskarplatserna på Slaviska biblioteket som beviljas för kortare perioder under vår- och höstterminerna. Under sommarperioden beviljas dessa platser bara för utländska forskare och ansökan sker genom att du kontaktar rådgivningen på Slaviska biblioteket. Du kan bli beviljad en forskarplats eller -hylla för ett halvår år gången. Du skriver på ett avtal om användning av forskarplatsen.

Ansökan sker med ett e-formulär (på finska). (Ansökan började 1.12.2016)

Information om platser som har blivit lediga mitt under perioden samt övriga upplysningar om forskarplatserna fås av kundtjänst.

Bibliotekets kundtjänst
Nationalbiblioteket
02941 23196 (arkisin/vardagar/weekdays 10–17, ke/ons/Wed 10-20, parittomien viikkojen la/varannan lördag udda veckor/every other saturday 9–16.)

Mer information om kundtjänsten.

  För vilken typ av arbete lämpar sig de olika forskarlokalerna?

  De bokningsbara forskarlokalerna är uppdelade i fyra grupper efter plats och användningssyfte.

  Södra salens forskarplatser

  Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av material i Nationalbibliotekets vetenskapliga samling med enbart läsesalslån. Det här materialet expedieras till salen i forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

  Alla de 20 personer som har fått forskarplatser har 2 meter hyllutrymme till sitt förfogande. I åtta av forskarplatserna ingår dessutom ett flyttbart skåp där man kan förvara sina egna saker. Utöver de bokningsbara forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

  Fennica-salens forskarplatser

  Fennica-salens forskarplatser är i första hand avsedda för forskare som behöver material i Nationalsamlingen som expedieras till salen. I forskarplatsens utrustning ingår en dataterminal och ett flyttbart skåp. Forskarplatsen kan användas under Fennica-salens öppettider. Även Fennica-salens forskarhyllor är i första hand avsedda för forskare som använder sig av material i Nationalsamlingen. I forskarhyllan får man plats med läsesalslån med cirka 80 cm bredd och eget material som kan förvaras i hyllan under hela perioden. Forskaren ansvarar för förnyande av lån av läsesalsmaterial. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllorna.

  Slaviska bibliotekets forskarplatser

  Slaviska bibliotekets platser är särskilt avsedda för läsesalslån från Slaviska biblioteket och de som använder den öppna samlingen. I forskarplatserna ingår låsbara hurtsar. Dessutom har man möjlighet att förvara läsesalslån på skrivbordet och i hyllorna.