Du behöver ett nationalbibliotekskort om du vill beställa material för hem- eller läsesalslån från bibliotekets stängda magasin eller låna hem verk ur den öppna samlingen.

Du behöver inte bibliotekskort för att i bibliotekets lokaler använda material från de öppna samlingarna eller referensmaterial.

Vem kan få nationalbibliotekskort?

Personer som är

  • över 15 år gamla
  • bor i Finland (postbox, poste restante eller utländsk adress är inte giltig)
  • har finsk personbeteckning.

Utländska medborgare som är bosatta i Finland kan ansöka om personbeteckning på magistraten.

Utbytesstudenter eller gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort trots att de inte uppfyller alla ovanstående krav.

Magistratens webbplats (maistraatti.fi)

Hur får jag nationalbibliotekskort?

Ta med dig legitimation med foto (körkort, pass eller officiell legitimation) och kom till bibliotekets kundtjänst så får du ett nationalbibliotekskort på några minuter. Du får även bibliotekets användningsregler.

Det första nationalbibliotekskortet är kostnadsfritt, men om du vill beställa ett nytt kort för att kortet har blivit borttappat eller skadat kostar det 5 euro.

Om en gästforskare vid Helsingfors universitet inte har en finsk personbeteckning kan en representant för avdelningen ansöka om ett nytt nationalbibliotekskort med e-formulär.

Hur använder ni mina personuppgifter?

Kundens uppgifter används endast för ärendehantering på biblioteket och hantering av lån och beställningar. Mer information på Nationalbibliotekets kundregister.

Mer information om nationalbibliotekskortets användarregler finns på Nationalbibliotekets användarregler.