Besök på biblioteket

Nationalbiblioteket är inte bara ett bibliotek utan också en sevärdhet och ett kulturobjekt. Nedan berättar vi om det praktiska kring besöken.

Innehållsförteckning

När du kommer till biblioteket

Bibliotekets samlingar innehåller unikt och sällsynt material. Av säkerhetsskäl begränsar vi mängden och slaget av tillhörigheter som besökarna får ta med in i bibliotekets lokaler.

Vi ber att ni lämnar ytterkläder, paraplyer, väskor och kassar i den avgiftsfria garderoben på bottenvåningen. Den tillåtna väskstorleken är mindre än 30 cm på långsidan – det enklaste är att lämna alla väskor i godsförvaringen. Datorväskor och -påsar som är större än den tillåtna storleken ska lämnas till godsförvaringen.

Du kan ta med en bärbar dator in i lokalerna. Biblioteket har ett trådlöst nätverk för kunderna. Laddningsuttag finns vid borden i läsesalarna.

Drycker och annan förtäring får inte tas med in i biblioteket. De ska lämnas i godsförvaringen.

I garderoben får du en korg där du kan lägga de tillhörigheter som du tar med in i bibliotekslokalerna. Du kan även få korgar från informationsdiskarna, t.ex. Rotundan.

Tillhörigheter får inte lämnas kvar i godsförvaringen över natten. Otömda boxar töms vid dagens slut av vaktmästaren och lämnas till hittegodsexpeditionen efter en kort tid i förvar.

Hinderfri passage

Huvudentrén till vårt bibliotek på Unionsgatan 36 är dessvärre inte anpassad för personer som använder rullstol eller andra rörelsehindrade, utan vi ber dessa kunder använda entrén på innergården på Universitetsgatan 1. På innergården finns det även en handikapparkeringsplats.

Garderob, hissar och handikapptoaletter

Via entrén på innergården kommer du till en hall där det på vänstra sidan finns toaletter och förvaringsboxar.

I hallen finns en hiss som tar dig till Rotundan, med andra ord 1:a våningen i vår huvudbyggnad. Du kommer ut ur hissen bakom kundtjänsten i Rotundan. Personalen i kundtjänsten ger dig råd om användning av material och hjälper dig att göra och returnera lån.

Användning av hissen förutsätter att vaktmästaren är på plats. När du är klar med ditt besök ber vi dig därför återvända till kundtjänsten i Rotundan där personalen kallar på vaktmästaren som hjälper dig att ta dig tillbaka till utgången på Universitetsgatan 1.

I Rotundan finns hissar till våningarna. På läktarna i Rotundan kan man ta sig fram med rullstol. Dessvärre är läktarna i Kupolsalen och Södra och Norra salen för smala för detta.

Läsesalar i huvudbyggnaden

Huvudbyggnadens läsesalar, Södra salen och Norra salen ligger på första våningen på båda sidorna av Kupolsalen. Dem tar du dig till från Rotundan, tvärs genom Kupolsalen. Läsesalarna har elektriska dörrar som öppnas med en brytare. Du kan be om hjälp av vaktmästarna med att hitta plats vid borden i läsesalarna, de kan till exempel flytta undan stolar.

Läsesalarna är tysta lokaler. Om du behöver högläsning av anvisningar eller material ber vi dig kontakta kundtjänsten i förväg. Vi kan boka musiklyssningsrummet i Fabiania även för denna typ av ändamål.

Kundlokaler och läsesalar i Fabiania

Du tar dig till biblioteksflygeln vid Fabiansgatan via den förbindelsegången. I Fabiania ligger Musikbiblioteket, musiklyssningsrummet, Specialläsesalen och Slaviska biblioteket.

Förbindelsegången börjar på bottenvåningen i huvudbyggnaden i samma lokal där Kafé Rotunda ligger. I lokalen finns en hinderfri hiss som tar dig till förbindelsegången. I änden av förbindelsegången finns manuella dörrar med låg tröskel. Efter dörrarna till vänster finns en hiss som tar dig i Fabiania-flygeln.

Kundlokalerna i Fabiania är välanpassade för personer med rullstol. Hinderfria toaletter finns på våning 1.

Utställningslokaler

I Kupolsalen på första våningen i vårt bibliotek anordnas olika kulturevenemang, till exempel föreläsningar och konserter. Du har hinderfri passage till Kupolsalen via Rotundan.

På bottenvåningen i bibliotekets huvudbyggnad finns utställningslokalerna Galleriet samt Agricola-rummet. Du har hinderfri passage till lokalerna antingen direkt från hallen vid den hinderfria entrén eller efter att du har skött ärenden på biblioteket med den hinderfria hissen i Rotundan.

Möteslokalerna på Universitetsgatan 1

Möteslokalerna ligger på Fabianias andra våning. Hinderfri väg kan ordnas vid behov, kontakta våra vaktmästare på telefon 0504487050 eller via e-post kk-vahti@helsinki.fi.

När du är besökare på biblioteket

Bibliotekets läsesalar är tysta arbetslokaler. Vi ber att du har mobilen i ljudlöst läge. Tänk på att lämna läsesalen, om du t.ex. måste ta emot ett samtal.

Det finns begränsningar för vilka tillhörigheter man kan ta med in i specialläsesalen. Ta gärna del av instruktionerna redan före besöket.

Biblioteket erbjuder läsplatser även utanför läsesalarna. Tänk därför på hur du använder rösten i övriga bibliotekslokaler och visa hänsyn mot andra.

Om du behöver hjälp eller råd i något ärende, hjälper informationsdiskarna på öppettider. Övriga tider fungerar biblioteket enligt självbetjäningsprincipen.

Utställningar och kulturevenemang

Du är välkommen att bekanta dig med våra samlingar men också välkommen till avgiftsfria utställningar och kulturevenemang som vi anordnar i lokalerna.

Du kan också boka en guidad tur för din grupp som start på besöket.

Tillstånd att filma och fotografera

Att filma och fotografera i Nationalbibliotekets lokaler

 • På grund av koronasituationen kommer filmtillstånd för närvarande inte att utfärdas.
 • Nationalbiblioteket är ett vetenskapligt bibliotek och en kulturinstitution som är öppen för alla. Det går bra att filma och fotografera bibliotekets byggnader och kundlokaler under bibliotekets öppettider om det inte påverkar bibliotekets verksamhet eller samlingar och inte stör bibliotekets besökare eller personal.
 • Undvik högljudda samtal.
 • I Nationalbibliotekets huvudbyggnad (Unionsgatan 36) går det bra att filma och fotografera i Kupolsalen, på dess första läktare och i Rotundan. Den andra läktaren i Kupolsalen är inte öppen för allmänheten. Tillträde ges endast i särskilda fall och man blir då ledsagad av personal. I läsesalarnarespekterar vi forskarnas arbetsro och därför är det förbjudet att filma och fotografera i lokalerna.
 • Bibliotekets samlingar ska hanteras varsamt och de får inte flyttas omkring.
 • Det är inte tillåtet att använda stativ eller annan liknande utrustning.
 • Blixt och andra kraftiga ljuskällor kan skada det material som förvaras i lokalerna och får därför inte användas.
 • I fråga om filmning och fotografering som avviker från reglerna ovan samt tidningsfotograferingar, tv-inspelningar och liknande av större omfattning och som kräver längre tid, kontakta alltid bibliotekets kommunikation per e-post (kk-viestinta@helsinki.fi).
 • Vid publicering bör det framgå att bildmaterial som tagits i bibliotekets byggnader och lokaler är från Nationalbiblioteket. Det bör framgå också i de fall då bibliotekets byggnader eller lokaler är inspelningsplats eller bakgrund för annan verksamhet än Nationalbibliotekets.

Att filma och fotografera samlingar

Anvisningar till dig som fått tillstånd att filma eller fotografera

 • När du kommer för att filma eller fotografera i Nationalbibliotekets lokaler ska du börja med att anmäla dig för vaktmästaren i entréen. Hen kontrollerar ditt tillstånd.
 • Tillstånd beviljas alltid för en viss tid och plats. Kontakta vaktmästaren om du kommer att överskrida tiden eller vill byta plats.
 • Väskor och dylikt får inte föras in i bibliotekets lokaler. All utrustning överförs till en korg eller vagn som fås av vaktmästaren. För att underlätta logistiken kan det vara bra att bekanta sig med lokalerna på förhand.

Virtuell rundtur i biblioteket

Du kan ta en rundtur i biblioteket på https://www.mirador360.fi/kansalliskirjasto360/?lang=se

Du kan flytta mellan olika områden i biblioteket och hitta information om arkitektur, konst och våra tjänster.