Arbeta på biblioteket

För att kunna ta del av våra samlingar kan det ibland hända att du behöver en mikrofilmsläsare eller en dataterminal för friexemplar. Det finns också material som inte ges som traditionellt hemlån och då kan du ta del av materialet i bibliotekets lokaler i någon av våra läsesalar eller lyssningsrummet.

Innehållsförteckning

  Bibliotekskiosker

  Du har tillgång till bibliotekskioskerna i olika delar av biblioteket. De är främst avsedda för användning av söktjänst och e-material. Du kan  skriva ut artiklar, referensuppgifter och delar av e-böcker från bibliotekskioskerna med Unigrafias tjänsten Print in City. Där finns usb-porten i bibliotekskioskerna.

  Du behöver inga användarnamn eller lösenord för att få tillgång till bibliotekskioskerna. Du behöver heller inte logga in för att använda digitaliserat material på kundterminalerna. I sådant material ingår bland annat digitaliserade tidningar och tidskrifter, småtryck, verk som är befriade från upphovsrätt i publikationsarkiven (Doria, Helmi och Raita), dissertationer från Kungliga Akademien i Åbo och pergamentfragmentssamlingen.

  Personalen kan ge dig handledning i hur du användar av bibliotekets enheter och program. Om du behöver handledning i att använda egna enheter ska du vända dig till helpdesk på Helsingfors universitet. Helsingfors universitets studerande och personal kan använda bibliotekskioskerna och universitetets användarnamn för att logga in på sin profil och sitt eget skrivbord.

  Print in City (Unigrafia)

  Att skriva ut via Unigrafias tjänsten Print In City

  Helpdesk vid Helsingfors universitet (HUs helpdesk)

  Trådlöst nät

  Eduroam är säkert och gratis trådlöst internet för alla forskare, lärare, studenter och övriga anställda i högskolesverige.

  HelsinkiUni Guest-gästnätverk anslutningen sker med det allmänna lösenordet uniguest.

  Läsesalar och lyssningsrum

  Nationalbibliotekets kunder har fyra läsesalar till sitt förfogande (Södra salen, Norra salen, Slaviska bibliotekets läsesal och specialläsesalen). Biblioteket har dessutom läsplatser i Rotundan, Akvariet, Slaviska biblioteket och Musikbiblioteket.

  I läsesalarna kan man arbeta och studera sådant material i våra samlingar som vi inte lämnar ut som hemlån.

  Läsesalarna

  • Södra och Norra salen är så kallade allmänna läsesalar
  • Slaviska bibliotekets läsesal är reserverad för studier av bibliotekets egna samlingar
  • Specialläsesalen är reserverad enkom för forskare som har beställt material som expedieras till den salen eller som använder salens kataloger eller handbibliotek.

  Användarkopior av inspelningar i våra samlingar levereras till musikbibliotekets lyssningssal enligt beställning.

  Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
  Following frame contains a video

  Mikrofilmsläsare

  I läsesalen för mikrofilmer (Norra salen) hittar du alla finska tidningar från 1911 till 1945 som mikrofilmer. Mikrofilmer av landsortstidningar sedan 1946 kan beställas från magasinet med två dags expedieringstid.

  Mikrofilmerna för de stora tidningarna i huvudstadsregionen, till exempel Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet och Demari finns framme ”till våra dagar”. Tidningarna fotograferas i S:t Michel, vilket innebär en fördröjning på cirka två månader. Av de utländska tidningarna finns Dagens Nyheter och Guardian finns framme till 2015. NY Times finns framme från 1950, äldre nummer kan beställas från magasinet.

  Vi har inga tidningar i pappersform och inga dagsaktuella tidningar.

  Bland materialet finns även USA-finska tidningar, soldattidningar, ett brett urval av äldre årgångar av nöjestidningar och några mest använda, gamla tidningar och tidskrifter från Slaviska biblioteket.

  Gamla telefonkataloger och adresskalendrar har fotograferats på filmkort och finns till kundernas förfogande.

  I mikrofilmarkivet finns även litteratur från Svenska tiden och stora mängder andra monografier från Fennica-samlingen på filmkort.

  Mikrofilmsläsarna finns i Norra salen. Det finns tio dataterminaler. I dataterminalerna kan man läsa mikrofilmer och skanna innehållet på mikrofilmerna till en egen masslagringsenhet (till exempel minnessticka). Det är även möjligt att göra pappersutskrifter. Personalen visar dig hur man använder dataterminalerna.

  Beställning av mikrofilm, privatpersoner (eLomake)

  Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
  Following frame contains a video

  Skriva ut och spara

  På flertalet av våra datorer kan du skriva ut med Unigrafias kopieringskort i papp. Du kan även använda Unigrafias nyare kopieringskort i plast (som bland annat används av inrättningarna på universitetet) när du kopierar och skannar material. I en del av datorerna kan du även koppla in ett USB-minne.

  Med våra multifunktionskopiatorer kan du, förutom att kopiera och skriva ut, även skanna sidor och skicka dem till din e-post.

  På Slaviska biblioteket finns det en bokskanner som kostar dig inget att använda. De skanningar som du gör med skannern kan du spara på ett USB-minne eller skicka till din e-post. När du skickar skanningar till en e-postadressär det tillrådligt att du bara skickar några sidor åt gången eftersom filerna kan vara stora.

  Av upphovsrättsliga skäl kan man inte få kopior i elektroniskt format från dataterminalerna för kulturmaterial (de så kallade dataterminalerna för friexemplar). Det är dock möjligt att få papperskopior.

  Vi säljer kopieringskort och USB-minnen i kundtjänsten i Rotunda.

  Mer information om kopieringstjänsten

  Att skriva ut via tjänsten Print In City

  Bibliotekets kundtjänst
  +358 (0)2941 23196
  Nationalbiblioteket

  Dataterminalerna för friexemplar

  Nationalbiblioteket tar upp den inhemska publikationsverksamheten i sina samlingar. De böcker, tidskrifter, serier, noter och kartor som har överlåtits som friexemplar ingår i sex finska samlingar på så kallade friexemplarsbibliotek. Tidningar, inspelningar och dokument förvaras bara på Nationalbiblioteket. Småtryck förvaras förutom på Nationalbiblioteket även på Åbo universitetsbibliotek. Upphovsrättsligt skyddat material finns tillgängligt för kunder i dataterminaler för friexemplar.

  I dataterminalerna för friexemplar finns det finska nätarkivet, radio- och tv-arkivet (RTVA) som upprätthålls av Nationella audiovisuella institutet, elektroniskt material som har överlåtits i enlighet med lagen om kulturmaterial (1433/2007) samt upphovsrättsligt skyddade tidskrifter från åren 1911–1944 och tidningar från åren 1911–1939.

  Du kan läsa, lyssna och titta på materialet på dataterminalerna för friexemplar. Du kan inte framställa en digital kopia av innehållet. Däremot kan du ta bilder på det direkt på skärmen och spela in det via högtalare. Webbplatser, elektroniska böcker och digitaliserade tidningar kan skrivas ut. Utskrifterna är avgiftsbelagda.

  Dataterminalen har ingen internetuppkoppling. På den finns de vanligaste kontorsprogrammen. Dokumenten kan dock inte sparas på en egen enhet eller skickas per e-post. För att underlätta arbetet kan det vara en god idé att ta med en egen bärbar dator.

  Det finns nio dataterminaler för friexemplar på Nationalbiblioteket: sex i tidningssalen (Norra salen), en i Musikbiblioteket, en i Specialläsesalen och en i Slaviska biblioteket. Dataterminalen i Musikbiblioteket har högtalare. Vid de andra dataterminalerna kan man använda hörlurar. På alla finns möjlighet till pappersutskrifter.