Anvisning till besök av specialläsesal

Studier i specialläsesalen

Material från bibliotekets mest värdefulla samlingar får studeras i specialläsesalen.

Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
Following frame contains a video

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt nationalbibliotekskort. Kortet får du från informationsdisken i Rotundan, uppvisa identitetshandling med fotografi
 • förbinda dig att följa specialläsesalens regler (se nedan).

Specialläsesalens regler

Eftersom materialet är sällsynt och unikt i den övervakade specialläsesalen tillämpas särskilda regler.

I läsesalen finns anvisningar om hur materialet ska hanteras.

Material som ska studeras i salen måste beställas på förhand. Leveranstiden är 1–3 vardagar, beroende på vilken samling det gäller.

När du kommer till salen

 • För att passera genom porten behöver du nationalbibliotekskort och PIN-kod. Läs av kortet i kortläsaren och knappa in den fyrsiffriga PIN-koden. Om du inte kommer ihåg din PIN-kod kan du be om en ny från informationsdisken i Rotundan. När du vill lämna salen öppnas porten av övervakaren.
 • Kundkorgar, väskor, datorfodral och medhavda böcker måste du lämna i facken vid Slaviska bibliotekets entré. Övervakaren kan ge dig tillstånd att föra in egna böcker som du nödvändigt behöver för din forskning.
 • Du får föra in anteckningsmaterial (endast blyertspenna), dator och andra små elektroniska apparater du behöver i arbetet (telefon, iPad, kamera osv.). Det är förbjudet att föra in en skanner.
 • Övervakaren visar dig vid behov hur du hittar material och använder katalogerna.
 • Telefonen måste hållas i ljudlöst läge och samtal får inte föras inne i salen.

Hanteringen av materialet

 • Det material som studeras i specialläsesalen är unikt och måste hanteras med särskild försiktighet.
 • Studier av vissa samlingar kräver tillstånd och sker under specialövervakning.
 • Materialet får studeras endast på anvisade läsplatser.
 • Anteckningar får göras endast med blyertspenna eller dator eller genom att fotografera. För fotografering gäller följande regler:
  • Tryckalster får fotograferas, om inte annat bestämts.
  • När det gäller handskrifter och arkivsamlingar måste man be om tillstånd av den som förvaltar handskriftssamlingarna. Du kan före ditt besök på biblioteket ta reda på om du får fotografera det material du önskar genom att kontakta handskriftssamlingarna (nationalbiblioteket@helsinki.fi).
  • Fotograferingen på läsplatsen ska ske ljudlöst, utan att störa andra kunder och utan blixt. Det är tillåtet att använda bordsstativ. Materialet får inte vikas eller bändas.
 • Det är inte tillåtet att använda skanner.
 • Blyertspennor och papper står till förfogande i specialläsesalen.

När du lämnar salen

 • Returnera materialet antingen tillbaka till hyllan om du fortfarande behöver det (nationalsamlingen) eller till övervakaren (annat material). Material som returneras till samlingarna lämnas alltid till övervakaren.
 • Visa upp allt material du för ut ur salen för övervakaren (böcker, anteckningar etc.).

Övrigt

 • Autentiska verk som finns i mikrofilmad eller digitaliserad form eller i faksimil lånas inte ut utan tillstånd av samlingsförvaltaren på motiverad begäran av kunden.
 • Specialläsesalens övervakare kan vid behov också ge andra anvisningar om hur salen ska användas eller materialet hanteras som användarna måste följa.