Nationalbiblioteket ansvarar för att upprätthålla tre kunskapsresurser: Melinda, Arto och Juuli.

Melinda är en nationell metakunskapsresurs som samlar metainformation om biblioteksmaterial på ett ställe.

ARTO är en referensdatabas och metadataresurs över finländska artiklar och monografier. Uppgifterna i ARTO kan sökas via det egna användargränssnittet och i Finna samt användas med hjälp av gränssnitt bl.a. vid insamling av högskolornas publikationsuppgifter.

Portalen Juuli – Finländska forskningspublikationer är avsedd för bläddring och sökning i publikationsuppgifter från finländska forskningsorganisationer. Referensuppgifterna i Juuli har sammanställts från de finländska högskolornas forskningsdatasystem.

 

Services (3)