Med tjänsten Europeana Formula kan arkiven, biblioteken och museerna i Finland föra in metadata om sina material i Europeana – den europeiska portalen för kulturmaterial (europeana.eu). Nationalbiblioteket ger organisationer som ingått ett avtal handledning i vilken typ av bakgrundsarbete som krävs för att exportera metadata.

I Finlands Voyager-bibliotek sker hämtning av katalogposter från andra databaser än finska Voyager med programmen BookWhere och USEMARCON. USEMARCON är ett konverteringsprogram som modifierar poster till rätt format och teckenuppsättning innan de sparas i databasen.

Services (1)