Licensieringstjänster som Nationalbiblioteket erbjuder är FinELib, Elektra och Peri+.

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. FinELib-kontoret på Nationalbiblioteket förhandlar e-resursavtal för konsortiets medlemmars räkning. FinELib-konsortiet främjar också användning och utbud av e-resurser genom olika utvecklingsprojekt.

I publikationstjänster som erbjuds av Nationalbiblioteket ingår Elektra som är en publikationstjänst för elektroniska dokument och Peri+ som erbjuder gamla vetenskapliga tidskrifter. Tjänsterna produceras i samarbete med Kopiosto. 

Services (3)