Nationalbiblioteket upprätthåller och utvecklar tjänster som hjälper biblioteken med informationsbeskrivning.

Nationalbiblioteket utbildar och informerar om användningen av olika format, till exempel MARC 21, ONIX och Dublin Core samt upprätthåller formatens finska föreskrifter.

Nationalbiblioteket upprätthåller även ämnesordsregister, ontologier och andra register som stöder beskrivningar och ämnesordsindexering samt informationssökning.

Beskrivningsregeltjänsten ger råd om hur reglerna ska tillämpas vid beskrivning av biblioteksmaterial. I Finland tillämpas beskrivningsreglerna RDA och ISBD.

Syftet med det internationella standardbeteckningssystemet ISIL är att definiera och främja användningen av standardbeteckningar för att identifiera bibliotek och likartade organisationer entydigt och på ett maskinläsbart sätt. I Finland delas standardbeteckningar ut av Nationalbiblioteket.