Vi kan digitalisera Nationalbibliotekets eller kundens eget material åt kunden. Vi har specialiserat oss på digitalisering av omfattande helheter samt material i dåligt skick som kräver varsam hantering. För upphovsrättsskyddat material behöver vi upphovsrättsinnehavarens godkännande för digitalisering. Vi främjar produktion av digitalt material genom att ingå partnerskap med bland annat tidningsförlag.

Vi erbjuder Nationalbibliotekets digitala historiska tidningar och småtryck via Digi på digi.kansalliskirjasto.fi. Material som är befriat från upphovsrätt finns tillgängligt för alla och material som är skyddat av upphovsrätt finns bara tillgängligt på kunddatorer på friexemplarsbiblioteken. Digi innehåller även utvalda vetenskapliga tidskrifter som ingår i tjänsten Peri+ och finns tillgängliga på bibliotek som har ingått ett avtal. 

Vi erbjuder förvaringstjänster för konservering av pappersmaterial, handledning i förvaring samt branschkonsultation. Vi förmedlar till exempel mikrofilmkopior av tidningar till bibliotek.