Universitet och forskningsinstitut

Datatjänster

Nationalbibliotekets datatjänster erbjuder ett brett urval av tjänster för studenter, forskare, konstnärer och andra som behöver data. Vi betjänar alla vetenskapsgrenar och våra data kan också användas av andra än forskare. Våra digitaliserade material finns i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, där du också kan ladda ner och skapa dataset för eget bruk med tjänstens nedladdningsverktyg. Nationalbibliotekets datakatalog ger dig tillgång till data som du kan använda med hjälp av verktyg som vi utvecklat.

FinELib

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. FinELib byrån finns vid Nationalbiblioteket och förhandlar om licensiering av elektroniska resurser och om öppen publicering på konsortiemedlemmarnas vägnar.

Vid materialanskaffning tillämpas FinELib-konsortiets licensieringsprinciper. I principerna beaktas faktorer som är viktiga med tanke på anskaffningen, till exempel konsortierabatt, användarvillkor för resurser, ansvarsfrågor och tillgång till användningsstatistik.

Finna

Finna.fi är en söktjänst som samlar material från hundratals inhemska aktörer på ett och samma ställe. Organisationerna kan också skapa sina egna Finna-söktjänster. Med de mångsidiga sökfunktionerna hittar man enkelt och snabbt miljontals olika material.

Över 470 inhemska kundorganisationer medverkar i Finna.

Forskningssamarbete

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt som gör våra material tillgängligare och användbarare och som förbättrar deras kvalitet, exempelvis genom ny innehållsinformation eller användning av applikationer baserade på artificiell intelligens.   

Publikationsarkivtjänster

Publikationsarkivtjänsterna förser sina kundorganisationer med ett datasystem för hantering och publicering av digitala dokument. Dokumenten kan bestå bestå av text (t.ex. artiklar, examensarbeten, böcker och rapporter) eller av bilder, ljudinspelningar och videoklipp.
 

Kunderna har tillgång till ett inmatningsformulär för beskrivning och införande av material i systemet. Automatisk importering av material från andra datasystem är också möjlig, samt överföring av material och deras metadata till andra system.