Hoppa till huvudinnehåll

Datatjänster

Datatjänsterna betjänar i stor omfattning studenter, forskare, konstnärer och andra som behöver data inom olika områden, oavsett vetenskapsgren. Data kan också användas av andra än forskare. I det digitaliserade materialet finns också ett nedladdningsverktyg som man kan skapa datamängder som passar de egna ändamålen. Du kan använda data självständigt med hjälp av de verktyg som utvecklats av datakatalogen och Nationalbiblioteket. Du kan använda data med stöd av Nationalbibliotekets sakkunskap eller i samarbetsprojekt med Nationalbiblioteket.

FinELib

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. FinELib byrån finns vid Nationalbiblioteket och förhandlar om licensiering av elektroniska resurser och om öppen publicering på konsortiemedlemmarnas vägnar.

Vid materialanskaffning tillämpas FinELib-konsortiets licensieringsprinciper. I principerna beaktas faktorer som är viktiga med tanke på anskaffningen, till exempel konsortierabatt, användarvillkor för resurser, ansvarsfrågor och tillgång till användningsstatistik.

Finna

Finna är ett hem för kulturellt och vetenskapligt material i Finland. Finna är uppbyggt av Finna.fi, som samlar allt material, och hundratals andra Finna-söktjänster.

Forskningssamarbete

Vi deltar i forskningsprojekt som främjar tillgängligheten och användbarheten av våra material och som förbättrar materialens kvalitet, till exempel med ny typ av innehållsinformation eller genom att använda applikationer som baseras på artificiell intelligens. 

Publikationsarkivtjänster

Publikationsarkivtjänster erbjuder kundorganisationer ett datasystem för hantering och publicering av digitala dokument. Dokumenten kan bestå av text, till exempel artiklar, examensarbeten, böcker och rapporter, eller bilder, ljudinspelningar och videor.

Kunderna har tillgång till ett inmatningsformulär för beskrivning av material och införande av material i systemet, men materialet kan också importeras automatiskt till systemet från andra system. Materialen och deras metadata kan också enkelt införas i andra system.