Nationalbibliotekets samling bildar en unik forskningsinfrastruktur, vars grund utgörs av en arkivsamling av inhemska publikationer. Nationalbibliotekets utländska samlingar förenar den finländska vetenskapen och kulturen med dess europeiska och internationella kontakter.