Utländska tidningar

Samlingens material i formatet

Digital
Mikrofilmad
Mikrofilmad

Biblioteket har Finlands mest omfattande samlingar av utländska tidningar. De äldsta tidningar är från 1700-talet.

Beskrivning av samling

Biblioteket har Finlands mest omfattande samlingar av utländska tidningar. De äldsta tidningar är från 1700-talet. Samlingarna bildas av följande grupper:

  • mikrofilmade tidningar som skaffas kontinuerligt
  • tidningar som man slutat skaffa eller tidningen ges inte längre ut.
  • baltiska och ryska tidningar som publicerats på icke-slaviska språk på 1800-talet till 1940-talet. Tidningar på estniska, lettiska och litauiska och tidningar ur Russica-samlingen.
  • Slaviska bibliotekets tidningar

Tidningarna skaffas som mikrofilmer och tidningarnas uppgifter finns via Nationalbibliotekets söktjänst, med undantag av Slaviska bibliotekets äldsta tidningar samt utlandsfinländska tidningar.   

Det finns separata kataloger för tidningssamlingarna i Norra salen. Det finns artikelregister för de största utländska tidningarna. En del av tidningarna finns i Norra salen, andra levereras på beställning från depåbiblioteket.

Tidningsarkiven kan användas också elektroniskt via Nationalbibliotekets söktjänst.

Materialtyp

Tidningar
e-material (born-digital)
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig