Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Nationalsamlingen innehåller ett avsevärt antal finskspråkiga tidningar och tidskrifter som har publicerats utomlands från 1800-talet fram till dags dato. Det finns flest sverigefinländska och amerikafinländska tidningar, men också finskspråkiga tidningar från till exempel Australien.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet