Utlandsfinländska tidningar

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

Nationalsamlingen innehåller ett avsevärt antal finskspråkiga tidningar och tidskrifter som har publicerats utomlands från 1800-talet fram till dags dato.

Beskrivning av samling

Nationalsamlingen innehåller ett avsevärt antal finskspråkiga tidningar och tidskrifter som har publicerats utomlands från 1800-talet fram till dags dato. Det finns flest sverigefinländska och amerikafinländska tidningar, men också finskspråkiga tidningar från till exempel Australien.

Materialtyp

Tidningar
tidskrifter

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Nyckelord