Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingen ingår utöver material som publicerats i Finland även utländsk litteratur som är finskspråkig eller som publicerats av finländare. Detta s.k. utlandsfinländska material finns i samlingen från 1800-talet fram till dags dato.

De största helheterna utgörs av Amerikafinländska samlingen och Sovjetkarelen-samlingen. Nationalsamlingen innehåller också ett avsevärt antal utlandsfinländska tidningar. I Nationalsamlingen har dessutom samlats Finlandsrelaterade lösnummer av utländska tidningar.

Katalog/referensdatabas
 • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
 • Kortkatalog som upprättats över samlingen
 • Bibliografi som upprättats över samlingen
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digitaliserad
 • Mikrofilmad
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Småtryck
 • tidningsurklipp
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: