Utlandsfinländska material i Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I Nationalsamlingen ingår utöver material som publicerats i Finland även utländsk litteratur som är finskspråkig eller som publicerats av finländare.

Beskrivning av samling

I Nationalsamlingen ingår utöver material som publicerats i Finland även utländsk litteratur som är finskspråkig eller som publicerats av finländare. Detta s.k. utlandsfinländska material finns i samlingen från 1800-talet fram till dags dato.

De största helheterna utgörs av Amerikafinländska samlingen och Sovjetkarelen-samlingen. Nationalsamlingen innehåller också ett avsevärt antal utlandsfinländska tidningar. I Nationalsamlingen har dessutom samlats Finlandsrelaterade lösnummer av utländska tidningar.

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck
tidningsurklipp

Accessionsstatus

Kontinuerlig