Utgivna utländska ljudinspelningar

Samlingens material i formatet

Ljudinspelning
Analog

´

I de utgivna utländska ljudinspelningarna ingår LP- och grammofonskivor som erhållits genom donationer och köp.

Beskrivning av samling

´

I de utgivna utländska ljudinspelningarna ingår LP- och grammofonskivor som erhållits genom donationer och köp.

En viktig helhet är samlingen av grammofonskivor. Den innehåller utländska 78-varvsskivor som köpts till finländska hem. Samlingen omfattar tidsperioden från slutet av 1920-talet fram till 1950-talet. Många musikstilar finns representerade, allt från västerländsk konstmusik till dansmusik, jazz och rock’n’roll.

Bland de utgivna utländska ljudinspelningarna finns därutöver LP-skivor, varav merparten har getts ut på 1960- och 1970-talen.  Dessa LP-skivor innehåller västerländsk konstmusik.

Materialtyp

musikinspelningar

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)