Turcica

Samlingens material i formatet

Analog

Turcica-samlingen innehåller turkiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Turcica-samlingen innehåller turkiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

De 2 800 publikationstitlarna i Turcica indelas ytterligare i tio grupper efter turkspråk: azeriska, tjagataiska, kazakiska, kumykiska, osmanska, uzbekiska, uiguriska, kazakiska, krimtatariska, turkmeniska samt i kalendarica, periodica och varia.

Den unika samlingen innehåller bland annat islamisk litteratur, läroböcker, skönlitteratur och även översättningar av världslitteratur (Gorkij, Pusjkin, Tolstoj, Turgenjev, Conan Doyle, Beecher Stowe, Defoe) samt diverse praktiska handböcker och guider.

Tillsammans med Arabica-, Caucasica- och Persica-samlingarna utgör Turcica en betydande samling islamisk litteratur som tryckts i Ryssland.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Sydasien Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen