Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Turcica-samlingen innehåller turkiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

De 2 800 publikationstitlarna i Turcica indelas ytterligare i tio grupper efter turkspråk: azeriska, tjagataiska, kazakiska, kumykiska, osmanska, uzbekiska, uiguriska, kazakiska, krimtatariska, turkmeniska samt i kalendarica, periodica och varia.

Den unika samlingen innehåller bland annat islamisk litteratur, läroböcker, skönlitteratur och även översättningar av världslitteratur (Gorkij, Pusjkin, Tolstoj, Turgenjev, Conan Doyle, Beecher Stowe, Defoe) samt diverse praktiska handböcker och guider.

Tillsammans med Arabica-, Caucasica- och Persica-samlingarna utgör Turcica en betydande samling islamisk litteratur som tryckts i Ryssland.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
Alfabetiskt kortregister i specialläsesalen.

Tryckt katalog:
Halén, Harry, Handbook of Oriental Collections in Finland. London & Malmö 1977. - Scandinavian Institute of Asian Studies. Monograph Series 31, s. 139–267. (Digitaliserad i Doria, se länken under)
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
Signum
H Turcica
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: 
Nyckelord
  • keisarillinen venäjä
  • Kaukasus