Tillgång till och användning av material

Vi ger ut material som hemlån och för användning i läsesal. Materialet i Nationalsamlingen, special- och handskriftssamlingarna samt material som har publicerats före år 1900 får bara användas i bibliotekets läsesalar.

Innehållsförteckning

Hemlån

Material ur Nationalbibliotekets öppna samlingar kan lånas hem. De öppna samlingarna består av Humanistiska samlingen, Slaviska biblioteket och Nationella ljudinspelningsarkivet (Musikbiblioteket). För hemlån behöver du ett giltigt nationalbibliotekskort.

Möjligheter till hemlån finns antecknat i referensdatabaserna. Det finns också information om eventuella begränsningar.

Du kan förnya lån antingen direkt i databasen eller genom att besöka bibliotekets kundtjänst. Om en annan kund har gjort en materialbeställning på det material som du har lånat får du ett meddelande om detta per e-post.

Hemlånet gäller i fyra veckor.

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket

Läsesalslån

Det finns mycket material i Nationalbibliotekets samlingar som endast får studeras i läsesal. Det innebär att du inte får låna hem materialet, utan får ta del av det inom bibliotekets väggar. För läsesalslån behöver du ett giltigt nationalbibliotekskort.

Salarna i huvudbyggnaden

 • Södra salen är avsedd för forskare. En del av forskarplatserna kan reserveras halvårsvis. Här kan du i lugn och ro ta del av sådant läsesalsmaterial som inte uteslutande ska användas i någon annan läsesal – det gäller främst verk i de vetenskapliga samlingarna, de öppna samlingarna och handbiblioteket.
 • I Norra salen finns bland annat läsapparater för mikrofilmer och arbetsterminaler för digitaliserat material. I Norra salen finns också de så kallade forskarhyllorna. Hit expedieras bland annat beställda mikrofilmer av dagstidningar, liksom också material i pappersform beställda av forskare med avtal om forskarhylla.
 • Läsplatser finns också i de övre våningarna av Rotundan och i det så kallade Akvariet som är en kombinerad sal för samlingar och studier vid förbindelsegången mellan huvudbyggnaden och Fabiania.

Salarna i Fabianiahuset, 1 våningen

 • Till Specialläsesalen expedieras både material i pappersform som beställts från nationalsamlingen och material som beställs från bibliotekets specialsamlingar, handskriftssamlingar, kartsamling, tidningssamling och Slaviska bibliotekets äldre samlingar.
 • Till Slaviska bibliotekets läsesal expedieras företrädesvis material som reserverats från Slaviska bibliotekets magasin.
 • Till Musikbibliotekets lyssningsrum expedieras reserverade digitaliserade inspelningar.

Material som endast expedieras som läsesalslån måste alltid reserveras. Expedieringstiden varierar beroende på samling. Kommer du längre ifrån kan det vara skäl att kontrollera att materialet har anlänt innan du besöker biblioteket.

Nationalsamlingen (Fennica-samlingen)

Material i Nationalsamlingen ges endast ut till läsesalsanvändning. Det material du har beställt expedieras med ditt namn till Specialläsesalen i fyra veckor.

Beställng från Nationalbibliotekets söktjänst eller Beställning ur Nationalsamlingen (eLomake)

Humanistiska samlingen

Material i Humanistiska samlingen som har tryckts före 1900 expedieras till Rotunda. Läsesalslånet gäller i fyra veckor.

Material i Humanistiska samlingen som har tryckts före 1800 expedieras till specialläsesalen.

Material från Slaviska biblioteket

Slaviska bibliotekets material expedieras i regel till Slaviska bibliotekets läsesal. En del av materialet expedieras till specialläsesalen. Böcker utgivna innan år 1950 lånas inte hem, men kan beställas bara till läsesalen.

Läsesalslånet gäller i fyra veckor

Specialsamlingarna

Material i specialsamlingarna expedieras till specialläsesalen.

Läsesalslånet gäller i fyra veckor

Handskriftssamling

Material i handskriftssamlingen expedieras till specialläsesalen.

Läsesalslånet gäller i fyra veckor

Öppen samling

Material i den öppna samlingen finns tillgängligt på biblioteket utan separat reservering.  De öppna samlingarna består av Humanistiska samlingen, Slaviska biblioteket och Nationella ljudinspelningsarkivet (Musikbiblioteket). För hemlån av material i den öppna samlingen behöver du ett giltigt nationalbibliotekskort.

I den öppna samlingen finns material för såväl hemlån som referensmaterial. Referensmaterial ska läsas i bibliotekets lokaler, i läsesalarna. 

Följande materialgrupper ingår i referensbiblioteket:

 • De nyaste numren av tidskrifter i Humanistiska samlingen
 • Slaviska bibliotekets nyaste tidningar och tidskrifter, bibliografier, uppslagsverk och ordböcker
 • Nationalsamlingen: ett urval av centrala, nya inhemska vetenskapliga tidskrifter och kulturtidskrifter tillgängliga för läsning i referensbiblioteket, tidningsläsesalen och Musikbiblioteket.
 • Musikbiblioteket: uppslagsverk, musiktidningar
 • Mikrofilmer:
 • Mikrofilmer av finska tidningar 1771–1945
 • Mikrofilmer av de mest använda inhemska tidningarna även efter 1945

I Nationalbibliotekets söktjänst finns följande anmärkning vid sökposten/verket: ”I den öppna samlingen” (materialet kan även lånas hem), ”I den öppna samlingen. Inte för hemlån” (materialet ingår i referensmaterial och kan därför inte lånas hem).

Anvisning till besök av specialläsesal

Studier i specialläsesalen

Material från bibliotekets mest värdefulla samlingar får studeras i specialläsesalen.

Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
Following frame contains a video

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt nationalbibliotekskort. Kortet får du från informationsdisken i Rotundan, uppvisa identitetshandling med fotografi
 • förbinda dig att följa specialläsesalens regler (se nedan).

Specialläsesalens regler

Eftersom materialet är sällsynt och unikt i den övervakade specialläsesalen tillämpas särskilda regler.

I läsesalen finns anvisningar om hur materialet ska hanteras.

Material som ska studeras i salen måste beställas på förhand. Leveranstiden är 1–3 vardagar, beroende på vilken samling det gäller.

När du kommer till salen

 • För att passera genom porten behöver du nationalbibliotekskort och PIN-kod. Läs av kortet i kortläsaren och knappa in den fyrsiffriga PIN-koden. Om du inte kommer ihåg din PIN-kod kan du be om en ny från informationsdisken i Rotundan. När du vill lämna salen öppnas porten av övervakaren.
 • Kundkorgar, väskor, datorfodral och medhavda böcker måste du lämna i facken vid Slaviska bibliotekets entré. Övervakaren kan ge dig tillstånd att föra in egna böcker som du nödvändigt behöver för din forskning.
 • Du får föra in anteckningsmaterial (endast blyertspenna), dator och andra små elektroniska apparater du behöver i arbetet (telefon, iPad, kamera osv.). Det är förbjudet att föra in en skanner.
 • Övervakaren visar dig vid behov hur du hittar material och använder katalogerna.
 • Telefonen måste hållas i ljudlöst läge och samtal får inte föras inne i salen.

Hanteringen av materialet

 • Det material som studeras i specialläsesalen är unikt och måste hanteras med särskild försiktighet.
 • Studier av vissa samlingar kräver tillstånd och sker under specialövervakning.
 • Materialet får studeras endast på anvisade läsplatser.
 • Anteckningar får göras endast med blyertspenna eller dator eller genom att fotografera. För fotografering gäller följande regler:
  • Tryckalster får fotograferas, om inte annat bestämts.
  • När det gäller handskrifter och arkivsamlingar måste man be om tillstånd av den som förvaltar handskriftssamlingarna. Du kan före ditt besök på biblioteket ta reda på om du får fotografera det material du önskar genom att kontakta handskriftssamlingarna (nationalbiblioteket@helsinki.fi).
  • Fotograferingen på läsplatsen ska ske ljudlöst, utan att störa andra kunder och utan blixt. Det är tillåtet att använda bordsstativ. Materialet får inte vikas eller bändas.
 • Det är inte tillåtet att använda skanner.
 • Blyertspennor och papper står till förfogande i specialläsesalen.

När du lämnar salen

 • Returnera materialet antingen tillbaka till hyllan om du fortfarande behöver det (nationalsamlingen) eller till övervakaren (annat material). Material som returneras till samlingarna lämnas alltid till övervakaren.
 • Visa upp allt material du för ut ur salen för övervakaren (böcker, anteckningar etc.).

Övrigt

 • Autentiska verk som finns i mikrofilmad eller digitaliserad form eller i faksimil lånas inte ut utan tillstånd av samlingsförvaltaren på motiverad begäran av kunden.
 • Specialläsesalens övervakare kan vid behov också ge andra anvisningar om hur salen ska användas eller materialet hanteras som användarna måste följa.

Lyssningsrum

Användarkopior av inspelningar i våra samlingar expedieras till musikbibliotekets lyssningssal enligt beställningar. Information om musikinspelningar och röstinspelningar finns i Nationalbibliotekets söktjänst.

Raita är en databas för digitaliserade inspelningar och innehåller information om inspelningar för lyssning på nätet.

Samlingar som visas upp i Musikbiblioteket, musiklitteratur och periodikor finns i Nationalbibliotekets söktjänst.  Noter har katalogiserats i databasen sedan 1977. Noter som publicerades 1801–1976 finns i Musikbibliotekets kartotek. Musikmanuskript granskas i specialläsesalen. Katalogen musikarkiv innehåller grundläggande uppgifter om bibliotekets kompositionshandskrifter.
 

Digitalt material

Nationalbibliotekets kunder har tillgång till elektroniska böcker, tidningar, artiklar, ljudinspelningar, kartor, bilder, referensdatabaser och material i fulltext.

En del av det elektroniska materialet finns fritt tillgängligt på nätet och en del kräver Helsingfors universitets användar-id eller gäst-id. En del av materialet kan bara användas på biblioteket.

Mer information om åtkomsträtt och användarvillkor för elektroniskt material