Tidskrifter i Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I tidskriftssamlingen i Nationalsamlingen ingår tidskrifter från början av 1800-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är avsedda att

Beskrivning av samling

I tidskriftssamlingen i Nationalsamlingen ingår tidskrifter från början av 1800-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är avsedda att publiceras i Finland. Samlingen innehåller tiotusentals titlar, och den omfattar hela den finländska tidskriftspressen från allmänna tidskrifter till specialtidskrifter.

Materialtyp

tidskrifter

Accessionsstatus

Kontinuerlig