Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Nationalsamlingens tidningsurklippssamlingar innehåller i huvudsak tidningsartiklar om olika ämnen. Urklippsamlingarna är indelade i tre grupper enligt innehåll:

  • Finland-urklippssamlingarna innehåller i huvudsak artiklar om Finland från utländska tidningar
  • i urklippssamlingarna som är avgränsade efter ämne finns urklipp om bl.a. vinterkriget från utländska tidningar
  • privatpersonernas egna urklippssamlingar innehåller enskilda personers egna tidningsartiklar eller urklipp som handlar om dem

Det finns urklipp från såväl utländska (t.ex. amerikanska, franska, tyska och engelska) som inhemska tidningar. Till mängden sett finns det flest urklippsamlingar från 1900-talets första hälft.

En del av materialet är i mycket dåligt skick och omfattas därför av användningsbegränsningar.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • tidningsurklipp
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: