Tidningar i Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I tidningssamlingen i Nationalsamlingen förvaras tidningar från början av 1700-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är avsedda att p

Beskrivning av samling

I tidningssamlingen i Nationalsamlingen förvaras tidningar från början av 1700-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är avsedda att publiceras i Finland. Samlingen utgör en nästan obruten serie av den finländska tidningspressens historia ända från de första tidningarna Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo och Suomenkieliset Tieto-Sanomat till dagens tidningar Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat.

Såväl riksomfattande, regionala och lokala tidningar som stadstidningar finns representerade i samlingen. I Nationalsamlingen förvaras utöver dagstidningar och allmänna tidningar även olika specialtidningar och gratistidningar. Samlingen utökas årligen med över 300 titlar som erhålls som friexemplar.

Materialtyp

Tidningar

Accessionsstatus

Kontinuerlig