Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Tibet-samlingens första del donerades av den tibetanska laman Tsetul Pema Wangyal 1993. I donationen ingår Lhasa Kanjur, som är känd i tryckt edition som Zhol-Kanjur, dvs. samling av Zhol bka´gyur dpar ma-litteratur, samlades i sin nuvarande form år 1934. Samlingen innehåller texteditioner som kopierats genom att fotografera träplattor på 1990-talet. I Lhasa-Kanjur-samlingen finns sammanlagt 100 volymer (1 359 texter): Vinaya (13 vol.); Prajñāpāramitā (21 vol.); Ratnakuta (6 vol.); Avatamsaka (6 vol.); Sūtra (30 vol.); Mahāparinirvanasūtra (2 vol.); Tantra (21 vol.); dKarchag (1 vol.).

Annan litteratur, cirka 200–300 volymer (3 458 texter) har erhållits som enskilda donationer under 2000-talet. Tibet-samlingen består av följande delar:  Lhasa-editionen bka' 'gyur (=kanjur); bstan ' gyur (=tanjur); annan tibetansk vetenskaplig litteratur; kommentarer till kanon, lösark. 

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Kanjur-samlingen har katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
Signum
H F. Ti
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord