Tibet-samlingen

Samlingens material i formatet

Analog

Tibet-samlingens första del donerades av den tibetanska laman Tsetul Pema Wangyal 1993.

Beskrivning av samling

Tibet-samlingens första del donerades av den tibetanska laman Tsetul Pema Wangyal 1993. I donationen ingår Lhasa Kanjur, som är känd i tryckt edition som Zhol-Kanjur, dvs. samling av Zhol bka´gyur dpar ma-litteratur, samlades i sin nuvarande form år 1934. Samlingen innehåller texteditioner som kopierats genom att fotografera träplattor på 1990-talet. I Lhasa-Kanjur-samlingen finns sammanlagt 100 volymer (1 359 texter): Vinaya (13 vol.); Prajñāpāramitā (21 vol.); Ratnakuta (6 vol.); Avatamsaka (6 vol.); Sūtra (30 vol.); Mahāparinirvanasūtra (2 vol.); Tantra (21 vol.); dKarchag (1 vol.).

Annan litteratur, cirka 200–300 volymer (3 458 texter) har erhållits som enskilda donationer under 2000-talet. Tibet-samlingen består av följande delar:  Lhasa-editionen bka' 'gyur (=kanjur); bstan ' gyur (=tanjur); annan tibetansk vetenskaplig litteratur; kommentarer till kanon, lösark. 

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens geografiska omfattning

Sydasien Östasien

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen