Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Den tematiska samlingen är inte lika enhetlig som handskriftssamlingens underordnade samling, utan den innehåller olika slags material från olika områden och tidsperioder. I samlingen ingår ämnesspecifika småsamlingar och samlingskataloger som underlättar informationshämtningen. Flera material är viktiga för särskilt lärdomshistoria. Tematiska material innehåller bl.a. almanackor med anteckningar, olika brevsamlingar (bl.a. pergamentbrevsamlingar), autografisamlingar, psalmböcker, predikningar och akademiska examensarbeten samt dissertationers s.k. opponentexemplar. Det finns föreläsningar och examensarbeten från Kungliga Akademiens i Åbo. Samlingen innehåller också österbottniska mystikers religiösa traktat. 

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Böcker
  • Kartor
  • handskrifter