Tematiska samlingar i handskriftssamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I samlingen ingår ämnesspecifika småsamlingar och samlingskataloger som underlättar informationshämtningen. 

Beskrivning av samling

I samlingen ingår ämnesspecifika småsamlingar och samlingskataloger som underlättar informationshämtningen. 

Flera material är viktiga för särskilt lärdomshistoria. Tematiska material innehåller bl.a. almanackor med anteckningar, olika brevsamlingar (bl.a. pergamentbrevsamlingar), autografisamlingar, psalmböcker, predikningar och akademiska examensarbeten samt dissertationers s.k. opponentexemplar. Det finns föreläsningar och examensarbeten från Kungliga Akademiens i Åbo. Samlingen innehåller också österbottniska mystikers religiösa traktat. 

Samlingsspråk

Materialtyp

Kartor
Handskrifter
Böcker

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen