Telefonkataloger

Samlingens material i formatet

Analog
Mikrofilmad

Telefonkataloger fram till 1972 är placerade i Nationalsamlingens huvudsamling.

Beskrivning av samling

Telefonkataloger fram till 1972 är placerade i Nationalsamlingens huvudsamling.

Från och med 1973 har telefonkataloger och företagsregister placerats i småtryckssamlingen.

Helsingfors telefonkataloger fram till 1981 finns tillgängliga på mikrofilm.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Kumulativ

Nyckelord