Specialsamlingarna

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Samlingen har i regel bildats på 1800-talet av material som antingen utgjorts av friexemplar eller donationer samt av anskaffningar på 1800- och 1900-talen.

Beskrivning av samling

Samlingen har i regel bildats på 1800-talet av material som antingen utgjorts av friexemplar eller donationer samt av anskaffningar på 1800- och 1900-talen. Specialsamlingarna separerades från den utländska samlingen till en separat huvudsamling i början av 1980-talet.

Materialtyp

tidskrifter
affischer
Kartor
Böcker
Bilder
noter och musikalier
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen