Huvudsamling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Samlingen har i regel bildats på 1800-talet av material som antingen utgjorts av friexemplar eller donationer samt av anskaffningar på 1800- och 1900-talen. Specialsamlingarna separerades från den utländska samlingen till en separat huvudsamling i början av 1980-talet.

Katalog/referensdatabas
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Både tryckta kataloger och kortregister har upprättats över samlingarna. En del av samlingarna har helt eller delvis katalogiserats (se underordnade samlingar).
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digitaliserad
Några underordnade samlingar har helt eller delvis digitaliserats (se underordnade samlingar).
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Småtryck
 • Kartor
 • Bilder
 • affischer
 • noter och musikalier
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-