Specialsamlingar som bildats på biblioteket

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Specialsamlingar som bildats på biblioteket.

Beskrivning av samling

Specialsamlingar som bildats på biblioteket.

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen