Sovjetkarelen-samlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Sovjetkarelen-samlingen innehåller litteratur och tidningar som publicerats på finska, ryska och språk besläktade med finskan under perioden 1920–1977 i Kare

Beskrivning av samling

Sovjetkarelen-samlingen innehåller litteratur och tidningar som publicerats på finska, ryska och språk besläktade med finskan under perioden 1920–1977 i Karelska autonoma socialistiska sovjetrepubliken.

I Sovjetkarelen-samlingen ingår närmare 3 900 publikationer. Den största gruppen utgörs av finskspråkig litteratur som började publiceras på 1920–1930-talen av befolkning som förflyttat sig eller flytt från Finland till Sovjetunionen. Senare ökade de karelska författarnas betydelse. Flest publikationer finns det från 1930-talet. Finskspråkig litteratur började publiceras i början av 1920-talet, mest aktiv var publikationsverksamheten på 1930-talet.

Till en början trycktes och publicerades litteraturen i Sankt Petersburg (Leningrad), men redan på 1920-talet blev Petroskoj centrum för förlagsverksamheten för finskspråkig litteratur. Efter andra världskriget började mängden litteratur avta, och på 1990-talet publicerades det inte längre särskilt mycket finskspråkig litteratur i Karelska republiken.

Den största gruppen av finskspråkig litteratur (2 500 publikationstitlar) utgörs av ursprunglig och översatt skönlitteratur, därnäst kommer samhällslitteratur, kommunistiska partiets publikationer och andra officiella publikationer. Den tredje gruppen är litteratur som är avsedd för livets praktiska behov (jordbruk, teknik, hälsovård, skolböcker o.d.). I Sovjetkarelen publicerades också finskspråkiga tidningar, tidskrifter och skriftliga album.

Litteratur som är finskspråkig, som publicerats av finländare eller som handlar om Finland och som publicerats i Sovjetunionen och Ryssland efter 1977 har placerats bland övrig litteratur i Nationalsamlingen.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Nyckelord