Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Samlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, t.ex. reklam, broschyrer, anvisningar, inbjudningar, kataloger, och tidtabeller.

Vid beställning av småtryck är det viktigt att uppge utgivarens namn, utgivningsår eller utgivningsdecennium, utgivarens bransch samt utgivarens hemort eller den ort där denne verkar eller har verkat. Källuppgifter kan också anges. 

Materialen levereras för forskare till specialläsesalen.

 

 

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Materialtyp
  • Småtryck