Småtryckssamlingen (huvudsamlingen)

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Samlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, t.ex.

Beskrivning av samling

Samlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, t.ex. reklam, broschyrer, anvisningar, inbjudningar, kataloger, och tidtabeller.

Vid beställning av småtryck är det viktigt att uppge utgivarens namn, utgivningsår eller utgivningsdecennium, utgivarens bransch samt utgivarens hemort eller den ort där denne verkar eller har verkat. Källuppgifter kan också anges. 

Materialen levereras för forskare till specialläsesalen.

 

 

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Kumulativ