Slaviska handskrifter och arkiv

Samlingens material i formatet

Analog

Biblioteket har haft handskrifter som skrivits på slaviska språk sedan början av 1800-talet.

Beskrivning av samling

Biblioteket har haft handskrifter som skrivits på slaviska språk sedan början av 1800-talet. Särskilt efter Åbo brand fick man handskrifter som donationer från Ryssland. I samlingen finns värdefulla kyrkliga handskrifter från 1600–1800-talen, brevsamlingar samt historiska handskrifter. Samlingen består dessutom av privatarkiv som i regel är ryskspråkiga. Privatarkiven är typiskt arkiv tillhörande ryssar som bott i Finland eller ryskspråkiga samfund som varit verksamma i Finland. Samlingen har uppstått i anslutning till Slaviska biblioteket, varifrån den flyttades till handskriftssamlingarna i början av 1990-talet.

 

Samlingsspråk

Materialtyp

arkiv
Handskrifter

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen