Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidskrifter som utkommit före 1917 är i regel friexemplar som man fått från Kejsardömet Ryssland under perioden 1828–1917. Innehållsmässigt omfattar samlingen alla ämnesområden inom publikationsproduktionen. I den ingår vetenskapliga tidskrifter och serier, litteratur-, konst- och kulturtidningar från universitet, vetenskapliga sällskap och akademier, kyrkans, arméns, ministeriernas och lokalförvaltningsmyndigheternas tidningar, statistikpublikationer samt olika branschers facktidningar.

 

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Uppgifterna om tidskrifter som utkommit före 1917 går bäst att söka i kortkatalogen. Endast en del av tidskrifterna är sökbara i Nationalbibliotekets söktjänst.
Följande tematiska helheter som innehåller tidskrifter finns tillgängliga i digitaliserat format: Early Russian Cinema Online, Russian AvantGarde Online, Muslims in Russia Online.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
  • Mikrofilmad
Beroende på publikationstitel kan tidningarna läsas som ursprungliga publikationer eller på mikrofilm. Vissa tidningar har en elektronisk version.
Materialtyp
  • Aikakauslehdet