Slaviska bibliotekets tidskrifter som utkommit före 1917

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets tidskrifter som utkommit före 1917 är i regel friexemplar som man fått från Kejsardömet Ryssland under perioden 1828–1917.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidskrifter som utkommit före 1917 är i regel friexemplar som man fått från Kejsardömet Ryssland under perioden 1828–1917. Innehållsmässigt omfattar samlingen alla ämnesområden inom publikationsproduktionen. I den ingår vetenskapliga tidskrifter och serier från universitet, vetenskapliga sällskap och akademier; litteratur-, konst- och kulturtidningar; kyrkans, arméns, ministeriernas och lokalförvaltningsmyndigheternas tidningar, statistikpublikationer samt olika branschers facktidningar.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland