Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets samling för tidskrifter som utkommit efter 1917 fokuserar på humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Den innehåller tidskrifter vetenskapliga tidningar, litteratur-, konst- och kulturtidningar samt allmänna tidskrifter som utkommit i Ryssland, Sovjetunionen och länder i slaviska språkområden i Östeuropa. I samlingen ingår också tidningar som ryska emigranter publicerat i olika länder.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Alla inkommande tidskrifter och de flesta tidskrifter som inte längre inkommer är sökbara i Nationalbibliotekets söktjänst. En del av de äldsta tidskrifterna går dock endast att hitta i kortkatalogen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digital
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
  • Mikrofilmad
Beroende på publikationstitel kan tidskrifterna läsas som ursprungliga publikationer eller på mikrofilm. Även elektroniska versioner av tidskrifter finns tillgängliga. Alla årgångar av tidskrifterna Voprosy istorii, Voprosy literatury, Iskusstvo kino och Ogonek finns tillgängliga i digitaliserat format. Ryska vetenskapliga tidskrifter är tillgängliga digitalt via portalen eLibrary.ru och CyberLeninka. Portalen Integrum innehåller allmänna tidskrifter samt fack- och underhållningstidskrifter i digitalt format.
Materialtyp
  • Aikakauslehdet
  • e-material (born-digital)