Slaviska bibliotekets tidskrifter som utkommit efter 1917

Samlingens material i formatet

Analog
Digital
Digitaliserad
Mikrofilmad
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets samling för tidskrifter som utkommit efter 1917 fokuserar på humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets samling för tidskrifter som utkommit efter 1917 fokuserar på humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Den innehåller vetenskapliga tidningar, litteratur-, konst- och kulturtidningar samt allmänna tidskrifter som utkommit i Ryssland, Sovjetunionen och länder i slaviska språkområden i Östeuropa. I samlingen ingår också tidningar som ryska emigranter publicerat i olika länder.

Materialtyp

tidskrifter
e-material (born-digital)

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland