Huvudsamling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Bland Slaviska bibliotekets tidskrifter finns vetenskapliga tidningar samt litteratur-, kultur- och allmänna tidskrifter som utkommit i Ryssland, Sovjetunionen och länder i slaviska språkområden i Östeuropa. Åren 1828–1917 erhölls tidskrifter och officiella publikationer från olika branscher som friexemplar från Kejsardömet Ryssland. Efter detta har tidningssamlingen fokuserat på tidningar inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. I samlingen ingår också tidningar som ryska emigranter publicerat i olika länder.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Bibliotekets söktjänst innehåller alla inkommande tidningar och de flesta tidningar som utkommit efter 1950. För att hitta tidningar som utkommit före 1950 måste man däremot söka både i söktjänsten och i kartoteket.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digital
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Aikakauslehdet
  • e-material (born-digital)