Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidningar som utkommit före 1917 har erhållits från Kejsardömet Ryssland under åren 1828–1917. I samlingen ingår årgångar av de största städernas dagstidningar, men tidningar från de mindre orterna saknas helt och hållet eller så finns det endast enskilda nummer av dem. Mest tidningar finns det från perioden 1890–1917. Utöver dagstidningar innehåller samlingen tidningar som publicerats av politiska partier, armén och regionförvaltningen. Satirtidningarna är från åren 1905–1907.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Uppgifterna om mikrofilmade tidningar är delvis sökbara i Nationalbibliotekets söktjänst. Uppgifterna om tryckta tidningar kan än så länge endast i sökas i kortkatalogen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Tidningar