Slaviska bibliotekets tidningar som utkommit före 1917

Samlingens material i formatet

Analog
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets tidningar som utkommit före 1917 har erhållits från Kejsardömet Ryssland under åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidningar som utkommit före 1917 har erhållits från Kejsardömet Ryssland under åren 1828–1917. I samlingen ingår årgångar av de största städernas dagstidningar, men tidningar från de mindre orterna saknas helt och hållet eller så finns det endast enskilda nummer av dem. Mest tidningar finns det från perioden 1890–1917. Utöver dagstidningar innehåller samlingen tidningar som publicerats av politiska partier, armén och regionförvaltningen. Satirtidningarna är från åren 1905–1907.

Samlingsspråk

Materialtyp

Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland