Slaviska bibliotekets tidningar som utkommit efter 1917

Samlingens material i formatet

Analog
Digital
Digitaliserad
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets tidningssamling från tiden efter 1917 innehåller de huvudsakliga tidningarna som utkommit på de slaviska språken i Sovjetunionen och de östeuropeiska länderna.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidningssamling från tiden efter 1917 innehåller de huvudsakliga tidningarna som utkommit på de slaviska språken i Sovjetunionen och de östeuropeiska länderna. Utöver dessa finns det i samlingen tidningar som publicerats av ryska emigranter i olika länder. Från och med 1990-talet innehåller samlingen de huvudsakliga tidningarna i länder med slaviska språk. Beroende på publikationstitel kan tidningarna läsas som ursprungliga papperspublikationer eller på mikrofilm. Vissa tidningar har en elektronisk version. Alla årgångar av tidningarna Pravda, Izvestija och Literaturnaja gazeta finns i digital form. Ett omfattande sortiment tidningar som utkommit i dagens Ryssland och OSS-länderna finns tillgängliga i elektronisk form via portalen Integrum.

Materialtyp

e-material (born-digital)
Tidningar

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Europa Östeuropa Ryssland