Huvudsamling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidningssamling från tiden efter 1917 innehåller de huvudsakliga tidningarna som utkommit på de slaviska språken i Sovjetunionen och de östeuropeiska länderna. Utöver dessa finns det i samlingen tidningar som publicerats av ryska emigranter i olika länder. Från och med 1990-talet innehåller samlingen de huvudsakliga tidningarna i länder med slaviska språk. Beroende på publikationstitel kan tidningarna läsas som ursprungliga papperspublikationer eller på mikrofilm. Vissa tidningar har en elektronisk version. Alla årgångar av tidningarna Pravda, Izvestija och Literaturnaja gazeta finns i digital form. Ett omfattande sortiment tidningar som utkommit i dagens Ryssland och OSS-länderna finns tillgängliga i elektronisk form via portalen Integrum.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digital
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Tidningar
  • e-material (born-digital)