Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets tidningar består av dagstidningar som utkommit i Ryssland, Sovjetunionen och länder i det slaviska språkområdet i Europa. Åren 1828–1917 fick man som friexemplar från Kejsardömet Ryssland de största städernas tidningar. Efter 1917 förekommer i samlingen de huvudsakliga tidningarna som utkommit på slaviska språk i Sovjetunionen och östeuropeiska länder. Utöver dessa finns det tidningar som publicerats av emigranter i olika länder. Mikrofilmer av några mest använda, gamla tidningar finns i Norra salen. Tidningar som utkommit i dagens Ryssland och OSS-länderna finns tillgängliga i elektronisk form via Integrum-portalen.

Katalog/referensdatabas
 • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
 • Kortkatalog som upprättats över samlingen
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Alla dagstidningars uppgifter finns inte ännu i söktjänsterna. De flesta tidningar som utkommit före 1950 finns fortfarande endast i kartoteket och i en separat katalog. Katalogiseringen av mikrofilmade tidningar i databasen pågår. Tidningar som ingår i Integrum-portalen kan hittas endast via portalen.
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digital
 • Digitaliserad
 • Mikrofilmad
 • Mikrofilmad
Alla årsupplagor av tidningarna Pravda, Izvestija och Literaturnaja gazeta finns digitaliserade och är tillgängliga via Helsingfors universitets nät.
Materialtyp
 • Tidningar
 • e-material (born-digital)