Slaviska bibliotekets musikmaterial

Samlingens material i formatet

Analog
Ljudinspelning

Slaviska bibliotekets musikmaterial består av musikalier och en skivssamling.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets musikmaterial består av musikalier och en skivssamling. Musikalierna som ingår i samlingen utkom i regel i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och biblioteket har fått dem som friexemplar från Kejsardömet Ryssland. Musikalierna är i regel sång: ryska romanser, romska romanser, körsång och barnsånger. Samlingen innehåller också militärmusik. Den största producenten av musikalier är Peter Ivanovitj Jurgenson, som var musikförläggare och -försäljare i början av 1900-talet i Sankt Petersburg och Moskva.

Skivssamlingen är en donation från biblioteket vid Institutet för Ryssland och Östeuropa. Den innehåller stenkakor och vinylskivor som utkom i Sovjetunionen på 1950–1980-talen. Det finns musikinspelningar av klassisk musik, folkmusik från olika sovjetrepubliker och populärmusik. Det finns också en del talinspelningar. De består av inlästa skönlitterära verk och politiska tal.

Samlingsspråk

Materialtyp

musikinspelningar
röstinspelningar
noter och musikalier

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland