Slaviska bibliotekets kartsamling

Samlingens material i formatet

Analog

Den övervägande delen i Slaviska bibliotekets kartsamling utgörs av ryska kartor, som erhölls som friexemplar åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Den övervägande delen i Slaviska bibliotekets kartsamling utgörs av ryska kartor från 1800-talet och början av 1900-talet, som erhölls som friexemplar åren 1828–1917. Kartor har också erhållits från i Finland verksamma ryska garnisoners och skolors samlingar och från biblioteket vid Institutet för Ryssland och Östeuropa.

Det finns också kartor från sovjettiden och början av 2000-talet.

Kartorna bildar följande grupper:

  • Allmänna kartor
  • Församlingskartor och kartor som ingår i annan dylik kyrklig förvaltning
  • Kartor som beskriver olika områden
  • Temakartor, så som klimat-, industri- och vägförbindelsekartor
  • Guvernementskartor
  • Kartor som beskriver Ryska imperiets krig
  • Kartor över olika landsdelar
  • Kartor över olika länder
  • Stjärnkartor

Samlingsspråk

Materialtyp

Kartor

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens geografiska omfattning

Asien Europa Östeuropa Ryssland