Parent collection
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Den övervägande delen i Slaviska bibliotekets kartsamling utgörs av ryska kartor från 1800-talet och början av 1900-talet, som erhölls som friexemplar åren 1828–1917. Kartor har också erhållits från i Finland verk samma ryska garnisoners och skolors samlingar och från biblioteket vid Institutet för Ryssland och Östeuropa.

Det finns också kartor från sovjettiden och början av 2000-talet.

Kartorna bildar följande grupper:

 • Allmänna kartor
 • Församlingskartor och kartor som ingår i annan dylik kyrklig förvaltning
 • Kartor som beskriver olika områden
 • Temakartor, så som klimat-, industri- och vägförbindelsekartor
 • Guvernementskartor
 • Kartor som beskriver Ryska imperiets krig
 • Kartor över olika landsdelar
 • Kartor över olika länder
 • Stjärnkartor
Katalog/referensdatabas
 • Kortkatalog som upprättats över samlingen
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Polska kartor och kartor från sovjettiden som donerats av biblioteket vid Institutet för Ryssland och Östeuropa kan hittas endast via kartoteket.
Samlingens material i formatet
 • Analog
Materialtyp
 • Kartor
Signum
Karttakokoelmaa voi selata hakupalvelussa sijaintihaulla "Sl. Ka"
Kontaktinformation: 
Slaviska biblioteket
Kansalliskirjasto
+358 294124066
Underordnade samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord