Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Bland Slaviska bibliotekets bokrariteter finns verk som utkommit på 1500- och 1600-talen och i början av 1700-talet. Bland dem finns verk inom religion, naturvetenskap och historia samt skönlitteratur. Bland dem finns också publikationer som innehåller administrativa handlingar. Verken finns på ryska, kyrkslaviska och polska.

En egen helhet bland bokrariteterna bildas av verk som publicerades på 1910–1920-talet av futurister som tillhörde det ryska avantgardet. Dessa publikationer kan användas digitalt.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Böcker