Slaviska bibliotekets bokrariteter

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

Bland Slaviska bibliotekets bokrariteter finns verk som utkommit på 1500- och 1600-talen och i början av 1700-talet.

Beskrivning av samling

Bland Slaviska bibliotekets bokrariteter finns verk som utkommit på 1500- och 1600-talen och i början av 1700-talet. Bland dem finns verk inom religion, naturvetenskap och historia samt skönlitteratur. Bland dem finns också publikationer som innehåller administrativa handlingar. Verken finns på ryska, kyrkslaviska och polska.

En egen helhet bland bokrariteterna bildas av verk som publicerades på 1910–1920-talet av futurister som tillhörde det ryska avantgardet. Dessa publikationer kan användas digitalt.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland