Slaviska bibliotekets böcker som utkommit före 1917

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets böcker som utkommit före 1917 är i regel friexemplar som har erhållits från Kejsardömet Ryssland.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets böcker som utkommit före 1917 är i regel friexemplar som har erhållits från Kejsardömet Ryssland. Boksamlingen omfattar alla ämnesområden, inklusive skönlitteratur. I samlingen ingår också uppslagsverk, bibliografier och ordböcker. Också bildalbum, atlaser och småtryck, det vill säga broschyrer, programblad, flygblad och ströskrifter ingår i boksamlingen.

Materialtyp

Böcker
Småtryck
nätmaterial

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens geografiska omfattning

Asien Europa Östeuropa Ryssland