Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets böcker som utkommit före 1917 är i regel friexemplar som har erhållits från Kejsardömet Ryssland. Boksamlingen omfattar alla ämnesområden, inklusive skönlitteratur. I samlingen ingår också uppslagsverk, bibliografier och ordböcker. Också bildalbum, atlaser och småtryck, det vill säga broschyrer, programblad, flygblad och ströskrifter ingår i boksamlingen.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
En liten del av ordböckerna och uppslagsverken hittas endast i kartoteket.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
  • Mikrofilmad
Av samlingen har man digitaliserat böcker som utgetts av ryska futurister i början av 1900-talet.
Materialtyp
  • Böcker
  • Småtryck
  • nätmaterial