Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets böcker som utkommit efter 1917 behandlar i regel Ryssland, Sovjetunionen, Kaukasien samt länder, folk och kulturer i slaviska språkområden i Östeuropa. De största ämnesområdena är historia, traditionsvetenskap och kulturforskning, politisk forskning, sociologi, litteraturforskning, konsthistoria och -vetenskap, kyrkans och klosterväsendets historia, religioner och filosofi. I samlingen ingår skönlitteratur på alla slaviska språk. Det finns uppslagsverk, bibliografier och ordböcker från alla ämnesområden och länder.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
En liten del av ordböckerna, bibliografierna och uppslagsverken hittas endast i kartoteket. Monografier som utkommit i Polonica-samlingens publikationsserier och böcker som anskaffats på 1980-talet hittas likaså endast i kartoteket.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Böcker
  • Småtryck
  • nätmaterial