Slaviska bibliotekets böcker som utkommit efter 1917

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets böcker som utkommit efter 1917 behandlar i regel Ryssland, Sovjetunionen, Kaukasien samt länder, folk och kulturer i slaviska språkområden i Östeuropa.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets böcker som utkommit efter 1917 behandlar i regel Ryssland, Sovjetunionen, Kaukasien samt länder, folk och kulturer i slaviska språkområden i Östeuropa. De största ämnesområdena är historia, traditionsvetenskap och kulturforskning, politisk forskning, sociologi, litteraturforskning, konsthistoria och -vetenskap, kyrkans och klosterväsendets historia, religioner och filosofi. I samlingen ingår skönlitteratur på alla slaviska språk. Det finns uppslagsverk, bibliografier och ordböcker från alla ämnesområden och länder.

Materialtyp

Böcker
Småtryck
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Asien Europa Östeuropa Ryssland