Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets böcker behandlar i regel Ryssland och andra slaviska länder, folk och kulturer. Samlingen används i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om Ryssland, Sovjetunionen och Östeuropa.

I boksamlingen ingår friexemplar inom alla ämnesområden som erhållits från Kejsardömet Ryssland under åren 1828–1917. Det finns uppslagsverk, bibliografier och ordböcker ända från början av 1800-talet.

Katalog/referensdatabas
 • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
 • Kortkatalog som upprättats över samlingen
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Största delen av böckerna i Slaviska biblioteket kan hittas i bibliotekets söktjänst. En liten del av ordböckerna, bibliografierna och uppslagsverken hittas endast i kartoteket. Monografier som utkommit i Polonica-samlingens publikationsserier och böcker som anskaffats på 1980-talet hittas likaså endast i kartoteket.
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digital
 • Digitaliserad
 • Mikrofilmad
 • Mikrofilmad
Materialtyp
 • Böcker
 • Småtryck
 • nätmaterial