Slaviska bibliotekets böcker

Samlingens material i formatet

Analog
Digital
Digitaliserad
Mikrofilmad
Mikrofilmad

Slaviska bibliotekets böcker behandlar i regel Ryssland och andra slaviska länder, folk och kulturer.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets böcker behandlar i regel Ryssland och andra slaviska länder, folk och kulturer. Samlingen används i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om Ryssland, Sovjetunionen och Östeuropa.

I boksamlingen ingår friexemplar inom alla ämnesområden som erhållits från Kejsardömet Ryssland under åren 1828–1917. Det finns uppslagsverk, bibliografier och ordböcker ända från början av 1800-talet.

Materialtyp

Böcker
Småtryck
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens geografiska omfattning

Asien Europa Östeuropa Ryssland