Slaviska bibliotekets bildsamling

Samlingens material i formatet

Analog

Slaviska bibliotekets bildsamling består till största delen av bilder, affischer och postkort som tryckts i boktryckerier.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets bildsamling består till största delen av bilder, affischer och postkort som tryckts i boktryckerier. Största delen av bildmaterialet har man fått som friexemplar åren 1828–1917 från Kejsardömet Ryssland. Det finns också bildmaterial från sovjettiden. 

Bildernas ämnesområden är personer, orter, byggnader, armén och krigshändelser, religion och litteratur. I samlingen ingår också luboker, propagandaaffischer från första världskriget samt skämtteckningar.

Postkortens ämnesområden är personer, orter, teater och bildkonst. Det finns över 2 000 stycken kort som utkommit före 1917 och flera tusen från sovjettiden.

Samlingsspråk

Materialtyp

affischer
Bilder

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland