Huvudsamling
Denna är huvudsamlingen
Parent collection
Har ingen överordnad samling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Slaviska biblioteket är en fortsatt växande samling som betjänar forskning om Ryssland och Östeuropa. Friexemplarsamlingen som bildades åren 1828–1917 innehåller tryckalster från alla ämnesområden som utkommit i Kejsardömet Ryssland. Från sovjettiden innehåller samlingen i regel litteratur från humanistiska och samhällsvetenskapliga branscher i Sovjetunionen och länder i det slaviska språkområdet. Samlingen innehåller också emigrantlitteratur. Anskaffningar av nytt material fokuserar på humanistiska och samhällsvetenskapliga branscher inom forskning om Ryssland och Östeuropa.

Katalog/referensdatabas
 • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
 • Kortkatalog som upprättats över samlingen
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
-
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digital
 • Digitaliserad
 • Mikrofilmad
 • Mikrofilmad
 • Ljudinspelning
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Småtryck
 • Kartor
 • Bilder
 • e-material (born-digital)
 • nätmaterial
 • musikinspelningar
 • affischer
 • noter och musikalier
 • tidningsurklipp
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Slaviska biblioteket
Kansalliskirjasto
+358 294124066
Index terms: 
Nyckelord