Slaviska biblioteket

Samlingens material i formatet

Ljudinspelning
Analog
Digital
Digitaliserad
Mikrofilmad
Mikrofilmad

Slaviska biblioteket är en fortsatt växande samling som betjänar forskning om Ryssland och Östeuropa.

Beskrivning av samling

Slaviska biblioteket är en fortsatt växande samling som betjänar forskning om Ryssland och Östeuropa. Friexemplarsamlingen som bildades åren 1828–1917 innehåller tryckalster från alla ämnesområden som utkommit i Kejsardömet Ryssland. Från sovjettiden innehåller samlingen i regel litteratur från humanistiska och samhällsvetenskapliga branscher i Sovjetunionen och länder i det slaviska språkområdet. Samlingen innehåller också emigrantlitteratur. Anskaffningar av nytt material fokuserar på humanistiska och samhällsvetenskapliga branscher inom forskning om Ryssland och Östeuropa.

Materialtyp

tidskrifter
e-material (born-digital)
affischer
Kartor
Böcker
Bilder
tidningsurklipp
musikinspelningar
noter och musikalier
Småtryck
Tidningar
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens geografiska omfattning

Asien Europa Östeuropa Ryssland