Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens skönlitteratur 1810–1972 ingår skönlitteratur som publicerats i Finland under 160 års tid och som erhållits som friexemplar till samlingen. Där ingår bland annat finsk- och svenskspråkiga romaner, novell- och diktsamlingar, skådespel, antologier, album och skriftliga kalendrar, barn- och ungdomsböcker, sångböcker samt översättningslitteratur av dessa olika genrer.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Bibliografi som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingen har till största delen katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst. En del av den äldsta litteraturen (fram till 1977) inklusive platsinformation finns dock endast i kartoteket över Nationalsamlingen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Böcker