Skillingtryckssamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

Skillingtryckssamlingen innehåller finskspråkiga religiösa och världsliga skillingtryck, skillingsagor och den svenskspråkiga skillinglitteratur som producerades och utkom i Finland från 1600-talet fram till 1930-talet.

Beskrivning av samling

Skillingtryckssamlingen innehåller finskspråkiga religiösa och världsliga skillingtryck, skillingsagor och den svenskspråkiga skillinglitteratur som producerades och utkom i Finland från 1600-talet fram till 1930-talet.

Med skillinglitteratur avses enkla billiga småskrifter. Skillingtryck och skillingsagor publicerades som häften i storlek av ett helark, ett halvark eller ett fjärdedelsark. De innehöll en eller flera texter och såldes av gårdfarihandlare.

Skillingtryckssamlingen innehåller 1750 religiösa skillingtryck, 4850 världsliga skillingtryck och cirka 750 skillingsagor.

Samlingen utgörs av följande grupper, som har organiserats enligt Arvid Hultins katalog:

 • A-serien, 3 volymer, från och med 1600-talet
 • B-serien, 2 volymer
 • C-serien, 1 volym "Kottuia hengellisiä lauluja", förstaupplagor även från 1771–1794
 • D-serien, 11 volymer
 • Huvudserien (18 volymer från 1700–1856, i kronologisk ordning upplagsvis)
 • Finskspråkiga skillingtryck
  • Hengellisiä virsiä, 9 volymer
  • Koskimiehen kokoelma, 1 volym
  • Lauluja, 7 volymer, numrerade nyutgåvor av skillingtryck från 1790–1870-talen, även berättelser
  • Lukemisia, 1 volym, prosaberättelser och skillingtryck från 1852–1865
  • Satuja ja juttuja, skillingsagor och berättelser
  • Sionin virret, 1 volym
  • Wirsiä ja lauluja, 1 volym
 • Svenskspråkiga skillingtryck (Andliga sånger, Skillingstryck, 1 volym)
 • Separata (finsk- och svenskspråkiga skillingtryck, som inte ingår i de föregående)

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad