Satirtidningar

Samlingens material i formatet

Analog

Satirtidningar är skämttidningar som utkom på 1890–1910-talen i Ryssland.

Beskrivning av samling

Satirtidningar är skämttidningar som utkom på 1890–1910-talen i Ryssland. Särskilt under de politiska svallningarna 1905–1907 utkom det politiska aktualitetstidningar som behandlade det statliga och politiska livets händelser genom satir i skrift och bild.

I slaviska biblioteket finns sammanlagt 134 publikationstitlar av satirtidningar och de är i regel tryckta i Sankt Petersburg. I tidningarna medverkade sådana kända författare som Ivan Bunin, Leonid Andrejev, Vjatjeslav Ivanov, Aleksandr Blok, Maksim Gorkij och Aleksej Remizov. De politiska karikatyrerna som publicerades i tidningarna gjordes av bland annat Sergej Tjechonin, Valentin Serov, Boris Kustodijev, Jevgenij Lansere, Mstislav Dobuzjinskij och Ivan Bilibin.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Europa Ryssland

Nyckelord