Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

En samling av särtryck. Ett särtryck är en artikel som har publicerats i en tidning eller en serie och som har tryckts som ett separat häfte. I samlingen ingår också särtryck av artiklar som skrivits av finländare och som utkommit i utländska publikationer. Särtrycken har organiserats och kan sökas utifrån författarens namn. Endast ett fåtal enskilda särtryck har katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Småtryck
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-