Särtryck

Samlingens material i formatet

Analog

En samling av särtryck. Ett särtryck är en artikel som har publicerats i en tidning eller en serie och som har tryckts som ett separat häfte.

Beskrivning av samling

En samling av särtryck. Ett särtryck är en artikel som har publicerats i en tidning eller en serie och som har tryckts som ett separat häfte. I samlingen ingår också särtryck av artiklar som skrivits av finländare och som utkommit i utländska publikationer. Särtrycken har organiserats och kan sökas utifrån författarens namn. Endast ett fåtal enskilda särtryck har katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Kumulativ