Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Samlingen Svenska tidens litteratur omfattar den finska nationallitteraturens äldsta del, cirka 17 400 publikationer som tryckts åren 1488–1809/1827. Publikationerna är finskspråkiga, tryckta i Finland eller publicerade av finländare eller Finlandbaserade personer, alternativt tryckta utomlands och handlar om Finland. Samlingens äldsta verk är den första boken som tryckts för Finland, Missale Aboense som trycktes 1488 i Lübeck. När det gäller det övriga materialet begränsar sig litteraturen till den finska autonomins begynnelseår 1809, men i fråga om litteratur från Kungliga Akademien i Åbo utgörs gränsen av Åbo brand 1827.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Flera kateloger och bibliografier (se publikationer).
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Några delar av samlingen har digitaliserats elle mikrofilmats.
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck