Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I samlingen av utländsk litteratur från 1500-talet ingår utländska böcker som tryckts på 1500-talet och som separerats från humanistiska samlingen från och med 1970-talet. Samlingen omfattar cirka 3 000 publikationstitlar och omfattar flera olika discipliner och genrer. Det finns även litteratur från 1500-talet i andra samlingar (se parallellsamlingarna). Merparten av litteraturen i samlingen är på latin.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Katalogiserats i Helka-databasen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker