Samlingen av utländsk litteratur från 1500-talet

Samlingens material i formatet

Analog

I samlingen av utländsk litteratur från 1500-talet ingår utländska böcker som tryckts på 1500-talet och som separerats från humanistiska samlingen från och med 1970-talet.

Beskrivning av samling

I samlingen av utländsk litteratur från 1500-talet ingår utländska böcker som tryckts på 1500-talet och som separerats från humanistiska samlingen från och med 1970-talet. Samlingen omfattar cirka 3 000 publikationstitlar och omfattar flera olika discipliner och genrer. Det finns även litteratur från 1500-talet i andra samlingar (se parallellsamlingarna). Merparten av litteraturen i samlingen är på latin.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens omfattning per tidsperiod

antiken medeltiden nya tidens början

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen